Vaszati és asztrológia
 

  CIKKEK - FÕOLDAL

  MI IS AZ A VASZATI?

  A VASZATIRÓL

  VASZATI ÉS ASZTROLÓGIA

  KRÓNIKUS BETEGSÉGEK?

  BÕVEBBEN A VASZATIRÓL

  VASZATI/1.

  VASZATI/2.

  ISKOLAKEZDÉS

  KARÁCSONY

  ÉPÍTÉSZET ÉS TÉRRENDEZÉS

  VÍZ A LAKÁSBAN

  A TÖKÉLETES OTTHON KULCSA

  FÖLD AZ OTTHONUNKBAN

  TÖKÉLETES OTTHON KULCSA/1.

  TÖKÉLETES OTTHON KULCSA/2.

  VÉDIKUS ÉPÍTÉSZET/1.

  VÉDIKUS ÉPÍTÉSZET/2.

  VASZATI - GLOBAL SCALING

 

VASZATI ÉS ASZTROLÓGIA

Összefüggések a Védikus Építészet és a Védikus Asztrológia között

A ház élete

Vizsgáljuk meg a Vaszati és a Védikus Asztrológia szoros kapcsolatát! Ahogyan egy asztrológus elkészíti az ember születési horoszkópját, majd abból következtetéseket von le a páciens életére vonatkozóan, ugyanúgy elkészíthetõ minden egyes objektum így az épület "születési horoszkópja" is. Míg az ember születési idejét nem tudjuk egy kedvezõ bolygóálláshoz igazítani annak érdekében, hogy boldog és sikeres élete legyen, az építkezés megkezdését valamint a beköltözés kedvezõ idõpontját mi magunk választhatjuk meg egy asztrológus segítségével. Egy jól megválasztott kezdési idõpont megnöveli a ház élettartamát, míg a kedvezõtlen bolygóálláskor elkezdett építkezés sok akadályba ütközhet.

Az egyéni égtájunk meghatározása és jelentõsége

A Védikus Asztrológiában igen nagy szerepe van a Holdnak. Egy asztrológus segítségével igen könnyen meghatározható, hogy a születésünk pillanatában a Hold melyik nakshatrá-ban és annak hanyadik pada-jában helyezkedett el. Ezen adat alapján meghatározható a személyes égtájunk. (Lásd: Marcus Schmieke: A Vaszati alapjai címu könyvének 108. oldalát.) Ha például valakinek a személyes égtája a dél, akkor neki kedvezõ délen, délnyugaton, nyugaton, illetve keleten tartózkodnia, a többi égtájat viszont lehetõleg mellõznie kell. Mit jelent ez a gyakorlatban? A lakás azon részeit, amelyeket fontos célokra, vagy gyakran használunk (nappali, konyha, dolgozószoba, hálószoba) próbáljuk meg a számunkra kedvezõ égtájakra csoportosítani a kevésbé fontos helyiségeknek hagyva a lakás többi részét. Természetesen nem szabad figyelmen kívül hagyni a vaszati általános szabályait sem, de egyéni esetekben a személyes égtájnak fontosabb szerepe van, mint az általános elveknek.

Vaszati analízis és új épület építése a személyes horoszkóp figyelembe vételével

A gyakorlatban két fõ esettben hívhatunk Vaszati szakértõt. Az elsõ eset, amikor már meglévõ lakásunk vagy házunk energiáját szeretnénk pozitívan megváltoztatni, a második eset pedig amikor új ház építésérõl van szó. Mindkét esetben a vaszati szakértõ elõször elkészíti a lakók személyes horoszkópját, amelybõl 1.) megállapítja a lakó(k) személyes égtáját valamint 2.) meghatározza, hogy melyek azok a bolygók, amelyek kedvezõek, melyek azok, amelyek ellenségesek a lakó(k) életében. A Vasztu szabályai szerint minden egyes égtáj egy-egy bolygó uralma alatt áll az alábbiak szerint:

Védikus Asztrológiában 9 bolygót különböztetünk meg: Nap, Hold, Mars, Merkúr, Jupiter, Vénusz, Szaturnusz, Ráhu és Kétu. Ezen bolygók különbözõ kapcsolatokban állhatnak egymással: baráti, semleges, ill. ellenséges. Ezen kapcsolatokra a késõbbiekben még visszatérünk. A Vaszati analízis esetében különös figyelmet kell fordítanunk a ház azon területeire, ahol a páciens számára ellenséges bolygók uralkodnak. Ha például a háziasszony horoszkópjában a Vénusz ellenséges bolygóként szerepel, és kedvezõtlenül befolyásolhatja az életét, akkor lehetõleg ne tegyük a konyhát délkeletre még akkor sem, ha a Vasztu alapszabályai szerint ez a legmegfelelõbb hely a konyha számára. Válasszuk akkor inkább az északnyugatot, vagy egy másik elfogadható égtájat. A színek megválasztásakor is gondoljunk arra, hogy minden egyes bolygót jellemezhetünk valamilyen színnel. (Nap: arany, narancs; Hold: fehér, ezüst; Mars: piros, vörös, stb.)

A bolygók egymás közötti viszonya

Ahogy már említettem, a bolygókat különözõ "érzelmi" viszonyok fûzik egymáshoz, amely viszonyok igen sok kalamajkát okozhatnak abban az esetben, ha a az egyes lakásfunkciót nem a megfelelõ égtájhoz rendeljük, illetve, ha a különbözõ helyiségek nem a megfelelõen kapcsolódnak egymáshoz. A bolygók ugyanis nem csak egy-egy égtáj fölött, de egy-egy helyiség vagy akár berendezési tárgy fölött is uralkodnak. Így például a nappali, valamint a hálószoba Vénusz uralma alatt áll, míg az elõszoba, veranda, iroda, vendégszoba Merkúr fennhatósága alá tartozik. Jupiter uralja a gyerekszobát és a széfet, míg Mars a konyhát. A tervezés során figyelembe kell vennünk, hogy az egyes helyiségek elhelyezése összhangban legyen az azokat uraló bolygó valamint az égtájat uraló bolygó kapcsolatával, nem feledkezve meg a személyes égtájról és a személyes horoszkópbeli negatív és pozitív bolygó hatásokról sem. Az is fontos, hogy az egymásból nyíló helyiségek uralkodó bolygóinak is jó legyen (vagy legalább semleges) a viszonya egymással.

Egy történet a bolygók kapcsolatáról

A bolygók közötti barátság illetve ellenségeskedés okaihoz hosszú történetek fûzõdnek, melyeket a különbözõ védikus írásokban, például a Puránákban illetve a Srimad Bhagavatamban találhatunk meg.
Az egyik ilyen történet a következõképpen hangzik:
Évezredekkel ezelõtt a félistenek és a démonok közösen nekiálltak, hogy kiköpüljék a Nektár-óceánt. A köpülés során sokfajta termék keletkezett, melyek közül a legfontosabb az örök életet adó nektár volt. A nektárt az Úr Visnu nõi alakban megjelent inkarnációja osztotta szét a félistenek között. A démonok nem voltak igazán boldogok amiatt, hogy õk nem kapnak a nektárból, de egyikük kivételével elfogadták a helyzetet. Ez az egy kivétel volt Ráhu, akit az indiai asztrológia könyvek néha Sárkánynak is neveznek. Ráhu elrejtõzött a Nap és a Hold közé, gondolván, hogy Mohini-murti az Úr Visnu inkarnációja nem veszi majd észre a csalást, és neki is ad a nektárból. Mohini-murti persze észrevette a csalást, de nem szólt semmit és neki is adott az örök életet adó nektárból. Alighogy lenyelte a nektárt Ráhu, a Nap és a Hold észrevették a csalást. Nagy felháborodás tört ki a félistenek között, minek következtében meg akarták ölni õt. Sikerült is levágni a fejét, de mivel már ivott a nektárból, így nem halt meg, és azóta is így, két részbõl állva kering az égbolton a többi bolygóval ellentétes irányban. Ráhu a sárkány feje, míg Kétu a farka. Õk ketten soha nem tudnak megbocsátani a Napnak és a Holdnak, valamint Jupiterrel is ellenséges kapcsolatban állnak, mivel õ a félistenek papja.

Ne felejtsük el!

A Védikus Írások szerint az életünk lefolyása, valamint az, hogy milyen bolygóállás alatt születtünk elõzõ életünk tetteinek - azaz a karmánknak - a következménye. Ahogyan egy utazás során van egy kiindulási és egy végcélunk, az életünk is egy utazás. Ahogyan egy utazást kényelmesebbé tehetünk, ha Mercédesszel és nem ökrös szekérrel utazunk, ugyanígy kényelmesebbé és boldogabbá tehetjük az életünket ha alkalmazzuk a Védák évezredek óta fennmaradt tanításait. Ezért érdemes figyelembe venni mind a vaszati, mind az Asztrológia által nyújtott segítséget. Sok kellemetlenségtõl, betegségektõl, boldogtalanságtól kímélhetjük meg magunkat a Vaszati és a Védikus Asztrológia által nyújtott orvoslatok alkalmazásával.

egy másik cikk az asztrológiával kapcsolatban >>

vissza a lap tetejére >>